ContactLotta

Mejla

Vill du fråga om något eller ge dina synpunkter.
Mejla mig  på
lotta@candyeye.se

Besök

Candyeye
Kungsgatan 26, Örebro

0763-110574


Öppettider för bokningar:

mån-ons-fred 9-18
tis-tor 11-20
lördagar 10-15 (ibland så har jag stängt)

Min närvaro i salongen är lite  beroende på bokningarkarta kungsgataninnehar F-skatt. Godkänd av miljöverket för anmälningspliktigverksamhet. SEYF medlem. Härdplastutbildad. Utbildad i 3D bryn hos Anna Step, Nordic Brows